T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çekim İzinleri

12 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 25904 sayılı "Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcıların çekim izinleri çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğümüzden çekim izni alan şirketin/kurumun/kişinin;  çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise, o mahallin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşundan ayrıca izin alması gerekmektedir.

İlgili yönetmeliğin 18. maddesine göre, yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya 3. şahısların yalnızca bu kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakkında uygulanmaz.

Çekim izinleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü web sitesinden (http://sinema.gov.tr/) ulaşabilirsiniz. 

Ticari Amaçlı Çekimler İçin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

Yabancı Yapımcılar İçin

*Dilekçe (Dilekçede çekimin yapılmak istendiği yerler ve tarihleri açıkça belirtilmeli.)
*Dilekçe Ekleri:

Bakanlığımızdan Alınan İznin Kopyası

*Müze Ve Örenyerlerinde Yapılacak Çekimlerde İlgili Mevzuat Çerçevesinde Müze Müdürlüklerince İstenebilecek Diğer Belgeler

Yerli Yapımcılar İçin

Yerli yapımcıların film çekim izin formunu doldurarak başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Çekim izinlerine ilişkin mevzuat:
Si̇nema Fi̇lmleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ ve Sınıflandırılması i̇le Desteklenmesi̇ Hakkında Kanun
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ai̇t Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzük
Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancıları ve Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar  Hakkında 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik
Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film Ve Fotoğraflarının Çekilmesi Hakkında Yönetmelik
Süreli Kullanım Yönergesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Web Sitesi ile Mevzuat Bilgi Sisteminden ilgili diğer mevzuata ulaşabilirsiniz.