T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bakanlığımız Denetiminde Faaliyet Gösteren Özel Müzeler

İlimizde, 08/01/2018 tarihi itibariyle, Bakanlığımız denetiminde faaliyet gösteren 3 özel müze bulunmaktadır.

Müze

Bağlı Olduğu Kurum/Kişi

 Denetleyen Müze

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi

Kapadokya Kültür Müzesi

Güray Müze
Radiye GÜL 

Berrin YILDIZ

Güray Çömlekçilik-Seramik
Nevşehir Müze Müdürlüğü

Nevşehir Müze Müdürlüğü

Nevşehir Müze Müdürlüğü