T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

UNESCO Dünya Miras Listesinde Nevşehir

"Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu,” kısaca, UNESCO’nun, 1972 yılındaki toplantısında, “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. 14/04/1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla bu Sözleşmeye katılmamız uygun bulunmuş ve 14/02/1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sözleşmenin amacı, bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda bu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan, kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamaktır.

2016 yılı itibariyle, dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1052 kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların 814 tanesi kültürel, 203 tanesi doğal, 35 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıklardır.

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürütülen çalışmalar sonucunda, ülkemizde, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 16 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Bunlardan, 14’ü kültürel ve 2’si de hem kültürel hem de doğal miras olarak UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmiştir.

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya ise 1985 yılında hem kültürel hem de doğal miras olarak listeye alınmıştır.

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Bölgesi kapsamında,Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı, UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmiştir.

Kaynak: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44423/dunya-miras-listesi.html ve http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44433/goreme-milli-parki-ve-kapadokya-nevsehir.html adreslerinden 13/01/2017 tarihinde alınmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: http://whc.unesco.org/en/list/357