T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Film Çekimi

Ticari Amaçlı çekim izinleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü web sitesinden (http://sinema.gov.tr/) ulaşabilirsiniz. 

Ticari Amaçlı Çekimler İçin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

Yabancı Yapımcılar İçin

*Dilekçe (Dilekçede çekimin yapılmak istendiği yerler ve tarihleri açıkça belirtilmeli.)
*Dilekçe Ekleri:

Bakanlığımızdan Alınan İznin Kopyası

*Müze Ve Örenyerlerinde Yapılacak Çekimlerde İlgili Mevzuat Çerçevesinde Müze Müdürlüklerince İstenebilecek Diğer Belgeler

Yerli Yapımcılar İçin

Yerli yapımcıların film çekim izin formunu doldurarak başvuruda bulunmaları yeterlidir.