T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnanışlar

-Köpek uluması, uğursuzluğa yorumlanır.

-Baykuş ötmesi, uğursuzluk işaretidir.Üzerinde öttüğü evde ölü çıkacaktır

-Kulak çınlaması, bir kişinin anılmakta ve çekiştirilmekte olduğuna işaret kabul edilir.

-Göz seyrilmesi, sağ göz seyrilmesi hayra, sol göz seyrilmesi ise şerre yoğrulur.

-Avuç içinin kaşınması, sağ para geleceğine, sol para gideceğine işaret sayılır.

-Ayak altının kaşınması,yolculuğa işaret sayılır.

-Gece aynaya bakmak gurbete gitmeye yorulur.

-Gece vücudun herhangi bir yerinden diken çıkarılırsa, o dikenin ileri bir zamanda eve gelin olarak geleceğine inanılır.

-Gece sakız çiğnemek ölü eti çiğnemek anlamındadır.

-Perşembe gecesi iş görünmez, çünkü ertesi günü cumadır.

-Salı günü işe başlanmaz, eğer başlanırsa o iş uzun sürer.

-Nisan yağmuru, un, bulgur vb. yiyeceklere serpilirse bereketli olacağına inanılır.

-Çocuğun elinin bağı olarak uyuması, kısmetinin kesileceği şeklinde yorumlanır.

-Çocuğun emekleyerek yürümesi, eve misafirin geleceğine yorumlanır