T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Geleneksel Dayanışma,Yardımlaşma Ve Eğitim Kurumları

Nevşehir ve çevresinde geleneksel hayatın dinamikleri içerisinde oluşmuş; dayanışmaya, yardımlaşmaya ve eğitime yönelik kurumların arkasında ferdi, toplum halinde yaşamaya iten faktörler yatar. Şöyle ki herhangi bir alandaki başarı şansının ferdi değil, toplumla hareket edildiğinde artacağının özümsenmesi geleneksel kurumları meydana getirmiştir. Bu kurumlar, kaynaşmışlık düzeyinin ileri olduğu kırsal kesimde daha yaygın olarak görülür.Bu kurumlardan:

İMECE :

Kamu veya ferde yönelik bir iş de gurup olarak yardımlaşmaya İmece denir.Özellikle kırsal alanda imkanların kısıtlı olmasından dolayı, köyün ortak işlerini kendi iş gücü ve imkanlarıyla yerine getirme anlayışını doğurmuştur.Köyde yaşayan insanlar, yol, sulama, cami, köy odası gibi kamunun yararına olan işlerde dayanışmaya girerek bitimini kolaylaştırırılar.

Ferde yönelik imecelerde ise, komşuların ve akrabaların kendi işini vaktinde tamamlayamayan kişilere toplu olarak yardım edip o sıkıntıdan kurtarmaları söz konusudur.Bu yardımlaşma özellikle, tarımsal işlerde düğünlerde, inşaat işlerinde dikkati çekmektedir.

Kadınlara mahsus olarak tespit edilen “ Keşik “ adı verilen dayanışma dikkate değerdir.Keşikte komşu kadınlar, bir ailenin günlük ürettiği sütler tek başına peynir yapımında yeterli olmadığı zamanlarda, sütlerini birleştirerek sırasıyla her ailenin yıllık peynir ihtiyaçlarını karşılarlar.

ZEKAT – HAYIR İŞLERİ :

İslam dininin temel şartlarından biri olan “Zekat” yardım etmeye yönelik hayır işleri, toplumca özümsenerek somut göstergeleriyle de yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

Toplum içerisinde yaşayan insanlar zekatını, gizlilik içerisinde mağdur olan kimselere vermek biçimindeki uygulamanın yanında, toplumca zekat toplayıcı olarak bilinen kişiler aracılığıyla da yerine ulaştırmaya çalışılmaktadır.

Hayır işleri kamunun kullanımına yönelik yatırımlarda tezahür etmektedir.Bunlar: Okul inşaatına katkıda bulunmak, Çocuk Esirgeme Kurumuna bağış yapmak, şehir merkezlerinde sebil, cami yaptırmak, köylerde çeşme yaptırmak, meyvesi yenen ağaç dikmek gibi hayır dua almayı amaç edinen işlerden oluşmaktadır.