T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kalıplaşmış Sözler

Bu grupta ele alınan halk edebiyatı ürünleri, İnsanları olaylar karşısında oluşturmuş oldukları düşüncelerini, çeşitli biçimlerde ifade ederken kullandıkları anonim söz kalıplarıdır.

Kalıplaşmış sözler, anlatılmak istenen durumun öze indirgeyerek ifadeyi kolaylaştırır.Toplumun ortak düşünce sisteminin süzgecinden geçerek oluşunu tamamlamış olması özelliğinden dolayı da karşılıklı iletişimde ifade gücünü ortaya çıkartır.

Kalıplaşmış sözler gurubu içerisinde yer alan türler:

-Atasözleri
-Deyimler
-Ölçülü Sözler
-Bilmeceler
-Dualar
-Beddualar
-Yeminler
-Selamlar
-Küfürler ( Argo Sözler)
-Okşamalar
-Nasihatlar
-Satıcı Sözler
-Hitaplar (Çağırmalar) dan oluşmaktadır. Bu türlere yönelik Nevşehir yöresinden tespitlerle ilgili açıklamalar aşağıda sunulmuştur.