T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Maniler

Mani toplum yaşantısının bir çok kesimine ait rekabet ve hicve dayalı konularla beslenerek şiir tarzında söylenen kalıp sözlerdir.

Kafiyeli sözler olan maniler hece ölçüsü bakımından yedi heceli ölçüye uyarlar.

Nevşehir yöresindeki maniler daha çok kız- erkek rekabeti düğün, ramazan, çalışma (Irgatlık ,halı, dokuma), yarışma (Yüzük oyunu Hörbüç oyunu) gibi ortamlarda söylenmektedir.

Yöreden Tesbit Edilen Manilerden Örnekler

I

Kapı kapı aralık
Kızlar onbin liralık
Oğlanları sorarsan
Fıçıda kokmuş balık
 

Kapıdan bakan oğlan
Sümüğü sarkan oğlan
Ne ardıma düşüyon
Horozdan korkan oğlan


Ey hürüdü hürüdü
Dağı duman bürüdü
Gelsene gavur oğlu
Cepte çerez çürüdü

Kapı kapı gezerim
İnci mercan dizerim
Senin gibi oğlanı
Ökçeminen ezerim

Damdan odun atarım
Gölgesinde yatarım
Senin gibi oğlanı
At bokuna katarım
Kızların sürüsüne

II

Halı dokurum halı
Bitmiyor gavur malı
Halı icad olalı
Kızların benzi sarı

III

Kaynanam kara harar
Damda başını tarar
Ölürse kefeni zarar
Ölmezse yaprak sarar

IV


Eli elçekli gelin
Kolu kolçamlı gelin
Oğlanı ben doğurdum
Kılamada bacaklı gelin

V

Armudun irisine
Taş attım birisine
Beni çoban etseler
Kızların sürüsüne