T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Anonim Şiirler

Halk Edebiyatının bu grubunda yer alan türler, toplumun düşüncelerini özlü bir şekilde, belirli ölçülerle vermeye çalışan türlerdir.Söz konusu türlere ait ürünlerin meydana getirilmesi ve sunulmasında kişisel beceriler ön plandadır.Anonim şiirler sınıflamasına giden türleri şu şekilde sıralayabiliriz.

a) Destanlar

b) Türküler

c) Maniler

d) Tekerlemeler

Nevşehir ve çevresinde yukarda isimleri zikredilen türlere ait ürünler, daha çok toplumsal yaşamda önemli bir yeri olan ve iz bırakan (savaş,ölüm,güzellik,doğal çevre gibi) olaylardan etkilenerek meydana getirilmiş olup; konusuna uygun ortamlarda (Ölüm, Düğün,Çalışma esnası) dile getirilmektedir.