T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kullanılacak Araç (ATV) Sayılarının Seyahat Acentalarına Göre Dağılımı (2017 takvim yılı için)


EXCEL.jpg     PDF.jpg

Jeep ve Atv Turlarına Ait Parkur Alanları için Kapasite Belirleme Komisyonlarınca yapılan 17/05/2016 tarihli toplantıda maksimum parkur alanı kapasitesi atv turları parkur alanı için 150 adet plaka olarak kararlaştırılmıştır. Kapasite Belirleme Komisyonlarınca yapılan 12/06/2017 tarihli toplantıda ise parkur alanına ilişkin maksimum araç sayısı arttırılarak 150 adet plakadan 200 adet plakaya çıkarılması kararlaştırılmıştır.

Nevşehir Sportif Turizm Kurulunca atv turları düzenlenmesi için uygun görülen araçlara ilişkin 2017 yılı Şubat ayında iki ve Ağustos ayında iki kere olmak üzere dört karar tutanağı düzenlenerek değerlendirme yapılmıştır. Şubat ayında ve Ağustos ayında yapılan ikinci değerlendirmeler, ilk değerlendirmelere göre, başvuru belgelerinde giderilebilir eksikliği bulunan seyahat acentalarına ek süre tanınmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Nevşehir Sportif Turizm Kurulunca Şubat ayında yapılan değerlendirme sonucunda toplam 136 adet atv için Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi düzenlenmiştir. Başvuruda bildirilen araç sayısı parkur alanı için belirlenen maksimum araç sayısını aşmadığından Nevşehir Sportif Turizm Kurulunca uygun görülen bütün araçlar için Yeterlilik ve İzin Belgesi düzenlenmiştir. Söz konusu belgeler, 23/02/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği uyarınca 1 takvim yılı için geçerli olmak üzere düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, Nevşehir Sportif Turizm Kurulunca alınan 01/08/2017 tarihli ve 2017/3 sayılı karara göre, atv turları için uygun görülen 116 adet, belgesi iptal edilen 4 adet ve giderilebilir eksikliği olan 7 adet atv bulunması, bununla birlikte parkur alanı kapasitesinin 200 adet plaka olarak belirlenmiş olması nedeniyle 119 adet aracın tamamına yeterlilik belgesi verilemeyeceği, maksimum kapasiteyi aşan 55 plakanın yedek araç olarak belirlenmesi ve bu araçlar için daha sonra belgesi (yeterlilik belgesi) iptal edilen seyahat acentası olması halinde yeterlilik belgesi verilmesi, ayrıca Atv turlarında kullanmak üzere uygun görülen araçları bildiren seyahat acentalarına üzerinde uygun araç plakalarından yedek araç listesinde yer almayanlar için yeterlilik belgesi verilmesi, başvuru sahibi acenta 2017 yılı için daha önce belge almış ise 01/08/2017 tarihli Sportif Turizm Kurulu Toplantısında tur düzenlenmesi için uygun görülen ve yedek araç listesinde yer almayan araçların yeterlilik belgesine eklenmesi uygun görülmektedir.