T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Film Çekim İzinleri

 12 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 25904 sayılı "Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcıların çekim izinleri çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilmektedir.
     Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğümüzden çekim izni alan şirketin/kurumun/kişinin;  çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise, o mahallin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşundan ayrıca izin alması gerekmektedir.
İlgili yönetmeliğin 18. maddesi "bu yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon(TRT) kurumunun veya 3. şahısların yalnızca bu kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakkında uygulanmaz." demektedir.

NEVŞEHİR İLİ DAHİLİNDE TİCARİ AMAÇLI FİLM ÇEKMEK İSTEYEN YERLİ-YABANCI YAPIMCILAR İÇİN BAŞVURU FORMU