T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Parkur Alanları

Turizm amaçlı sportif faaliyetlerden jeep ve ATV (All Terrain Vehicle) turları için 2017 yılı parkur alanları Valiliğimizce belirlenmiştir. Buna göre, 2017 yılında 29/09/2014 tarihli ve 2014/4 sayılı Parkur Alanı Belirleme Komisyonu Karar Tutanağı ile belirlenen parkur alanları kullanılacaktır. Karar Tutanağına ve parkur alanı haritalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Nevşehir İli Parkur Alanı Belirleme Komisyonu Karar Tutanağı

ATV turları için 2017 yılı parkur alanı haritası

Jeep turları için 2017 yılı parkur alanı haritası