T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler

 

23 Şubat 2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğine göre, Turizm amaçlı sportif faaliyet, herhangi bir spor disiplininin kurallarının tamamen veya kısmen uygulanması ile turiste yaptırılan, turistle birlikte yapılan veya turistler için organize edilen, rafting, paragliding, handgliding, su altı ve su sporları (araca bağlı ya da bağımsız), binicilik, dağcılık, oto ve motokros, mağaracılık ve benzeri turizm faaliyetlerine konu, spor türleri ve turizm çeşitliliği olarak gelişecek diğer turizm amaçlı sportif faaliyetleri ifade eder.

                Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 14. maddesinin 1. fıkrasında, izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulmasının, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen türün ve ilan edilen parkurun dışında sportif faaliyet yapılmasının, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme-araç ve personel ile gerçekleştirilmesinin yasak olduğu hükmü yer almaktadır. Buna göre, ATV ve JEEP turları düzenlenmek isteyenlerin, ilgili Sportif Turizm Kurulundan yeterlilik belgesi ve Valilik (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’ten izin belgesi alması gerekmektedir.

                Aynı yönetmeliğin 14. maddesinin 2. fıkrasına göre, izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, bulundukları yerlerin en büyük mülki amirleri tarafından derhal faaliyetten men edilirler ve 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.